service

Vanuit mijn jarenlange ervaring met SAP PM Plantmaintenance mag ik mij zelf een deskundige noemen en ben ik werkzaam als freelance business optimizer.

“Door het personeel effectiever te laten werken met de SAP Maintenance module (PM) en aanverwante modules, wordt de tijd die uw medewerkers achter de pc doorbrengen verminderd. Zodoende blijft er meer tijd over voor de daadwerkelijke uitvoer van de maintenance (wrench time) en verbetert indirect het resultaat van uw bedrijf.”


Advies

wanneer u overweegt over te stappen van uw huidige Onderhouds programma naar SAP PM Plant Maintenance, kan ik u als deskundige adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van SAP PM.
Hiermee kunt u teleurstellingen en inefficiënt opereren van uw team na implementatie van SAP PM voorkomen.

manager

op interim basis voor het Onderhoud, daarvoor bent u bij mij aan het goede adres. Ik beperk mij zelf niet tot manager maar kan ook als assistent manager fungeren of elke andere gerelateerde onderhoudsfunctie.

optimalisatie

van het huidige gebruik van SAP PM door uw medewerkers kan voordelen opleveren:
eenvoudiger SAP screensefficiënter gebruik van SAPsnellere rapportageswaardoor er meer zgn. sleuteltijd overblijft voor uw team. Een tevreden gebruiker van SAP, die zonder angst met het systeem kan omgaan, straalt meer zelfvertrouwen uit. Dit verbetert de sfeer binnen uw team.

training

van uw plant maintenance medewerkers in het gebruik van SAP PM module. Daarbij de bijbehorende activiteiten in de MM Material Management module m.b.t. het reserve onderdelen gebruik tijdens reparaties en het initiëren van aankopen voor services en materialen (non-stock) voor de onderhoudswerkzaamheden.


arie verhoek

Een integere, serieuze, no-nonsense, rustige, geduldige, logische denker en hardwerkende realist is wie ik ben.

Werkend vanuit hoge persoonlijke normen aangaande prestaties, waarbij alle relevante factoren worden meegenomen alvorens beslissingen worden genomen. Ordelijk en georganiseerd, met grote aandacht voor detail, een goed concentratievermogen en een deskundige in mijn vakgebied.

Vanuit mijn werkzaamheden sta ik open voor interactie met directie, leidinggevenden en medewerkers van verschillende achtergronden en culturen.

Gedurende 13 jaar heb ik als SAP Power User mij op plaatsen over de gehele wereld bezig gehouden met het trainen van medewerkers in SAP PM. Daarbij fungeerde ik als trouble shooter en assisteerde ik de medewerkers met de kennis die ik bezit in de breedste zin van het programma. Mijn achtergrond is technisch en zo heb ik ook gedurende 10 jaar als Maintenance Superintendent gefungeerd.


aanbevelingen

david mould

Global Process Manager -
Maintanance at Air Products and Chemicals

"I have worked with Arie in his SAP specialist role since 2003 when he joined the core team that migrated our Maintenance Systems into SAP. Arie played a critical part in the system testing and lead the training of new SAP users throughout Europe. Following this Arie has worked in this role supporting our European Operations as the lead Power User supporting the European region (including Middle East). He took an assingment to support the introduction of SAP into our Asia region and in so doing, demonstrated real ability to connect and work with people across diverse cultures. In addition to a real in-depth knowledge of SAP and how it works, Arie has extensive experience of front line maintenance. This combined with good people skills, and a diligent, professional approach, makes Arie a real asset."


david bowler

Sr. IT Specialist -
SAP Production Planning at Air Products and Chemicals.

"I have worked with Arie at Air Products for 13 years in SAP system. He has been one of our strongest SAP Power Users in the Plant Maintenance area. As an IT Analyst, I would not have been succesful without Arie's strong support. He works very well with others, knows the SAP system and business process well, and is able to teach new employees how to run maintenance technician and planning in the system. Arie is flexible and hard working. He would be an asset to any team."

service

Do you want to increase your company’s maintenance productivity levels and ultimately your business results?

An expert in SAP Plant Maintenance (PM), I can help you increase wrench time. I can train your employees so that they spend less time behind their personal computer (PC) and more time doing maintenance work.

“By helping your employees work more efficiently with the SAP Maintenance module (PM) and other related modules, the time your employees spend behind their PC is significantly reduced. Allowing more time for actual maintenance activities (wrench time) which ultimately improve your company’s results.”


advice

on how to switch from your current maintenance program to SAP Plant Maintenance. As an expert, I can advise you about the possibilities and impossibilities of SAP PM.

This to avoid disappointments and inefficient operation of your team after implementation of SAP PM.

manage

If you are looking for a Maintenance Manager on an interim basis, then you have come to the right place. I do not confine myself to manager but can also act as assistant manager or any other related maintenance function.

optimize

the current use of SAP PM by your employees can bring benefits:
Simplified SAP screensMore efficient use of SAPFaster reportsincreases wrenchtime for your team.
A satisfied user of SAP who works without fear in the program, gains self-confidence. This improves the atmosphere within your team and gives your team a better appearance.

train

and advise your employees in SAP (Systems, Applications and Products) plant maintenance: Plant Maintenance (PM), Materials Management (MM) and Business Warehouse (BW).
Your employees using SAP PM module with their related activities in the MM Materials Management module for the spare parts used in repairs and initiating purchases of services and materials (non-stock) for maintenance.


arie verhoek

With 13 years of experience as a SAP Power User, having trained employees in SAP Plant Maintenance (PM) at various locations throughout the world, I am an expert in my field. Also I have 10 years of experience as a Maintenance Superintendent. I am a troubleshooter and knowledgeable sparring partner for the executive board as well as staff.

Personal qualities you can count on:

• High standards of performance:
• Realist: honest, hardworking, no-nonsense and patient.
• Logical thinker: orderly and organized, pay great attention to detail, focused.
• Methodical problem solver: all relevant factors are taken into consideration before taking a decision.
• Open-minded when it comes to initiatives and communication with directors, executives and employees of various backgrounds and cultures.


recommendations

david mould

Global Process Manager -
Maintanance at Air Products and Chemicals

"I have worked with Arie in his SAP specialist role since 2003 when he joined the core team that migrated our Maintenance Systems into SAP. Arie played a critical part in the system testing and lead the training of new SAP users throughout Europe. Following this Arie has worked in this role supporting our European Operations as the lead Power User supporting the European region (including Middle East). He took an assingment to support the introduction of SAP into our Asia region and in so doing, demonstrated real ability to connect and work with people across diverse cultures. In addition to a real in-depth knowledge of SAP and how it works, Arie has extensive experience of front line maintenance. This combined with good people skills, and a diligent, professional approach, makes Arie a real asset."


david bowler

Sr. IT Specialist -
SAP Production Planning at Air Products and Chemicals.

"I have worked with Arie at Air Products for 13 years in SAP system. He has been one of our strongest SAP Power Users in the Plant Maintenance area. As an IT Analyst, I would not have been succesful without Arie's strong support. He works very well with others, knows the SAP system and business process well, and is able to teach new employees how to run maintenance technician and planning in the system. Arie is flexible and hard working. He would be an asset to any team."